Ποια έγγραφα απαιτούνται για την ταυτοποίηση

Προκειμένου να ταυτοποιηθεί ένας mybet λογαριασμός, απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία:

  • Αντίγραφα των δύο όψεων της ταυτότητάς σας. Εναλλακτικά μπορείτε να αποστείλετε αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου.
  • Αντίγραφο ενός πρόσφατου λογαριασμού, όχι παλαιότερο των τριών μηνών, ο οποίος έχει εκδοθεί στο όνομά σας, σαν αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας.
    Σημείωση: Σε περίπτωση κατά την οποία δεν διαθέτετε λογαριασμό στο όνομά σας, μπορείτε να αποστείλετε ένα διαφορετικό επίσημο έγγραφο όπως για παράδειγμα, ένα έγγραφο από την τράπεζά σας, μία ενημερότητα ή υπεύθυνη δήλωση νόμου 105 υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από κρατική υπηρεσία (ΚΕΠ, Αστυνομία). Είναι αναγκαίο στο συγκεκριμένο έγγραφο να αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνσή σας καθώς και η ημερομηνία έκδοσής του να μην είναι παλαιότερη των τριών μηνών.
  • Σε περίπτωση κατά την οποία θα καταθέσετε μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, υπάρχει πιθανότητα να σας ζητηθεί αντίγραφο αυτής. Μπορείτε να αποκρύψετε τα οκτώ μεσαία ψηφία της κάρτας καθώς και τον τριψήφιο κωδικό CVC/CVV, για την δική σας ασφάλεια. Θα πρέπει να διακρίνονται τα πρώτα και τα τελευταία τέσσερα ψηφία της κάρτας, η ημερομηνία λήξης της καθώς και το ονοματεπώνυμό σας, σαν κάτοχός της.

Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε ανά πάσα στιγμή επιπλέον έγγραφα ταυτοποίησης και να επαναλάβουμε ανάλογους ελέγχους εάν κριθεί αναγκαίο.

Τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται αυστηρά με εμπιστευτικότητα σύμφωνα με τον νόμο περί Προστασίας Δεδομένων. Η μετάδοση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ σε τρίτους αποκλείεται. Είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να επαληθεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε δηλώσει κατά την διαδικασία εγγραφής.

 Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
0 στους 0 το βρήκαν χρήσιμο

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις; Υποβολή αιτήματος

0 Σχόλια

Πραγματοποιήστε είσοδο για να αφήσετε ένα σχόλιο.